Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

KIHÍVÁS NAPJA JÁTÉKSZABÁLYZAT

KIHÍVÁS NAPJA JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Te tudtad, hogy május 25-én van a kihívás napja? Ennek alkalmából nyereményjátékot hirdetünk! Válaszold meg helyesen az alábbi kérdést a játék alatti Facebook posztban, kommentben és nyerj! A játékban résztvevők között 1 db DYNutrition Shadowhey terméket sorsolunk.

Játék feltétele:

Válaszolj a poszt alatt kommentben az alábbi kérdésre:

Adagonként hány gramm fehérjét tartalmaz a DYNutrition Shadowhey termék? 

-          A: 9 gramm

-          B: 23 gramm

 

A verseny időtartama: 2022. május 25.- 2022. június 01.

Eredményhirdetés: 2022. június 02.

A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a hozzászólások, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

- feltétel nélküli, kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a játékban, akkor a nyeremény átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, posta cím, születési dátum), a Cupy Kft. a nyeremény átadásának céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

- feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Cupy Kft. jelen játék lebonyolítása során a nyeremények átadásának céljából felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Cupy Kft. a Játékosokkal történő kommunikációra használja majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli;

- a nyereményjáték sorsolásának lebonyolításában kizárólag adatfeldolgozási minőségben a Cupy Kft. munkatársai vesznek részt. Adatkezelési felelősségük nem keletkezik.

A nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Cupy Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

 

Nyeremények, nyertesek

A nyertest a Be Social - Social Winner programjával (https://socialwinner.besocial.hu/) sorsoljuk ki.

A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra a Játékosok között:

-          1 db DYNutrition Shadowhey termék választott ízben

 

A nyeremények készpénzre nem válthatóak és nem ruházhatóak át.

 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves,

- ha a megbízott megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol,

- ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy direkt Facebook üzenet

formájában a kapcsolatot,

- egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a játékban,

mellyel jogosulatlan előnyre tett szert,

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon

befolyásolni próbálja.

- jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

 Nyeremény átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményt az alábbiak szerint vehetik át:

Szervező a nyertes Játékosokat a nyereményről elektronikus úton értesíti. A nyertesek kihirdetését követő 3 munkanapon belül, amennyiben a nyertes játékos kétszeri értestést követően sem jelentkezik, úgy nem elérhetőnek minősül, és kizárásra kerül a Játékból. Amennyiben a Szervező észleli, hogy a nyertes Játékos „nem elérhető” vagy bármilyen okból nem adható át részére a nyereménye, pótnyertes kiválasztására kerül sor a Lebonyolító által. Ha a nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 4 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

 

Nyeremények kézbesítése

 A nyeremény kézbesítésének részleteit a nyertessel a Lebonyolító e-mailben egyezteti. A nyereményt a Lebonyolító a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott magyarországi címére kézbesíti postai úton vagy futárszolgálattal. Lebonyolító a nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 naptári napon belül. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

Adatkezelés

 

Funkcionális adatkezelés

1.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Cupy Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Nyereményjáték szabályzat - https://dynutrition.hu/

1.2. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait a Cupy Kft. a nyertesek névsorában közzétegye.

1.3. A Cupy Kft. kijelenti, hogy a Játékok megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

1.4. Az adatkezelési nyilvántartási számunk:


1.6. A Cupy Kft. általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://dynutrition.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-441.5. A Cupy Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

1.7. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1.8. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, email cím, település, a részvétel időpontja, a részvételkori IP cm.

1.9. Az érintettek köre: A játékokban résztvevő valamennyi érintett.

1.10. Az adatkezelés célja: A nyereményjátékok funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

1.11. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.

1.12. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

1.13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségeken: E-mail: hello@dynutrition.hu Telefon: 36-70-336-7552 Postai cím: 1138 Budapest, Úszódaru utca 1. fszt. Ü-10.

1.14. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

Adattovábbítás a társszervező részére

 1.23. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Szervező adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1.24. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre: Vezeték és keresztnév, e-mail cím, irányítószám.

1.25. Az érintettek köre: A Játékokban részt vevő valamennyi érintett.

1.26. Az adatkezelés célja: A Játékos adatainak átadása eDM adatbázis létrehozása/építése érdekében.

1.27. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adattovábbítás után az érintett az új adatkezelőtől kérheti személyes adatai törlését.

1.28. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Partner adatai

Nyereményjáték szabályzat - https://dynutrition.hu/

1.29. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

1.30. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.